قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۸۹ به دبیری سینا و سخن نغز پیرامون تیرگان و آرش کمانگیر بود و درباره سنت صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
Razie, Sina, Vadie, Roya and Mansour were participants.
Sina was manager of session.
Session was started at 5:40.

معرفی کتاب نداشتیم توسط :

گوینده سخن زیبا : سینا
در مورد تیرگان و آرش کمانگیر و بابک خرمدین مطالبی عرضه شد.
اینکه تیرگان چرا در حال حاضر ۱۰ تیر برگزار می شود.
مصادف شدن پرتاب تیر توسط آرش کمانگیر و جشن تیرگان و اینکه با پرتاب این تیر مزرهای خرد مشخص شده ایت. چرا که این تیر پای درخت گردو که شکل مغر انسان است به زمین می نشیند.
تولد بابک خرمدین روز ۱۰ تیر است که در مورد بابک متن کاملی برای آشنایی همراهان با این مرد بزرگ خوانده شد.

نکات قابل ذکر :
قرار بر این بود که نشست امروز به زبان انگلیسی باشد که به دلیل مصادف شدن آن با جشن تیرگان ، در این مورد به فارسی مطالبی ارائه شد.
در ضمن از راضیه و منصور به دلیل مسئولیت پذیری در حفظ ارتباط تقدیر شد.

کتاب ۲۰ داستان کوتاه کوتاه به منصور و مجسمه هوتی، بودای خندان به همراه متن توضیح کامل در مورد فلسفه خنده های این بودا تقدیم شد.

گفت و شنود آزاد با موضوع : Tradition
– One participant asked if tradition is good or bad. She herself explained that some tardition is good and some of them is not good. for example, respect for parents is good tradition.
– Tradition can be from religion or national.
– Customs are some actions we have in our traditions. Norouz ceremony is a custom.
– The opposite of tradition is modern.
– Wearing black close in funeral ceremony is a tradition.
– Nezami has a poem about black that can show us that black is colourness.

زمان پایان نشست :

قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.

This session finished at 7:30.

برنامه نشست آینده :
Next session Vadie will be the manager of session.

قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.

پست قبلیNext Post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 1 =