تنگه واشی -۲۷ مرداد ۱۳۸۵

تنگه واشی روز جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۸۵ ساعت ۵ صبح به همراه ۲۱ نفر از دوستان نیک اندیشان به تنگه …

فیلم به نام پدر -۲۲ مرداد ۱۳۸۵

فیلم به نام پدر روز یک شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۸۵ به همراه دوستان برای دیدن فیلم به نام پدر ساخته …

توچال -۲۰ مرداد ۱۳۸۵

توچال روز جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۸۵ به همراه تعدادی از دوستان به توچال رفتیم و تا اواخر شب آنجا ماندیم …

قدم زدن در بام تهران – مرداد ۱۳۸۵

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده مرداد ۱۳۸۵ قدم زدن در بام تهران سینا …

رفتن به ویلای تفریحی یکی از دوستان -۱۶ مرداد ۱۳۸۵

رفتن به ویلای تفریحی یکی از دوستان دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۸۵ ساعت ۷ عصر به همراه ۱۹ نفر از دوستان …

کوه دربند -تیر ۱۳۸۵

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده تیر ۱۳۸۵  کوه دربند سینا همراهان حاضر در …

جشن تیرگان -۹ تیر ۱۳۸۵

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۹ تیر ۱۳۸۵  جشن تیرگان پویا ژیلا ، …

شب ماه کامل در جنگل کارا -تیر ۱۳۸۵

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده تیر ۱۳۸۵ شب ماه کامل در جنگل کارا …

نمایش فیلم -۲۵ خرداد ۱۳۸۵

نمایش فیلم روز پنج شنبه ۲۵ خرداد۱۳۸۵ به همراه ۷نفر از دوستان در خانه یکی از دوستان جمع شدیم و فیلم “وزن …

جایزه برای مرام یاهو گروه اندیشه نیک -۲۳ خرداد ۱۳۸۵

جایزه برای مرام یاهو گروه اندیشه نیک اوایل سال۸۴ چند ایمیل در یاهو گروه نیک سرگرمی که پایه ای برای …