گروه آموزشی و پژوهشی نیک اندیشان از همه نیک اندیشان دعوت می کند که همدیگر را در باشگاه های این گروه همراهی کرده و با ایجاد سینرژی ، در مسیر رشد و ارتقا خود گام برداشته و در رشد و ارتقا دیگران همراهی کنند.

شما نیک اندیشان عزیز با پیوستن به جمع نیک اندیشان دیگر ، سینرژی پدید آمده از این جمع را در مسیر رشد و ارتقا فردی خود به کار گیرید.

شما نیک اندیشان عزیز می توانید در جمع های نیک اندیشان شرکت جویید یا مشاوره اختصاصی بگیرید. تماس با نیک اندیشان را فراموش نکنید.

 

Nikandishan

 

مشکل جامعه ما نه سیاسی، نه اقتصادی که فرهنگی است. اگر سیاست ما مشکل داره از مشکل فرهنگی ماست، اگر اقتصاد ما مشکل داره از مشکل فرهنگی ماست. فرهنگِ یک شخص و یک جامعه تشکیل می شه از اعتقادات و مذهب و مراسم و روش های خاصی که خود برای خود در زندگی در نظر می گیره. و حتی بعضی ها هیچ روشی رو در نظر نمی گیرند، که این خود نوعی فرهنگ است. فرهنگ ما اگه مشکل داشته باشه در همه زمینه ها مشکل دار رفتار خواهیم کرد. من خلا فرهنگی و حفره های فرهنگی و فرهنگ های مضر برای دیگر افراد جامعه را در ذهن های افراد، کاملاً آشکار می بینم. من روشی رو برای اصلاح فرهنگ پیشنهاد می کنم، که به نیروی خودمون بستگی داره. این روش در دراز مدت نتیجه خواهد داد که شاید خودمون نتیجه اش رو بطور کامل نبینیم ولی شاید در بعضی زمینه ها ما هم بتوانیم استفاده ببریم. پیشنهاد من این است که افرادی که می خواهند خوب باشند و در جامعه ای سالم و خوب زندگی کنند، گرد هم آیند و نیروی خود را در یک جمع ، متمرکز کنند، و با اعمال خوب ، برنامه های خوب، خوب بودن رو ترویج کنند. هدف این نیست که عده ای جمع بشوند و عده ای دیگر را به راه راست هدایت کنند. هدف اینست که آنهایی که می خواهند خوب باشند جمع شوند و افرادی مثل خود را نیز در آن جمع جذب کنند و کار های خوب را ترویج کنند و کار های خوب انجام دهند و همینطور افراد خوب را جذب گروه کنند تا جایی که بتوانند افرای را هم که در اعتقاداتشان شک دارند و یا اعتقاداتشان را از دست داده اند و گروه و اعتقادی را نمی توانند بیابند که ارضاشان کند ، جذب گروه کنند. چون کار خوب و نیک همه را جذب خواهد کرد، از تمام اقشار. و این نیرو بعد از گسترش می تواند در تعیین فرهنگ درست برای جامعه نقش ایفا کند. این گروه به صورت شورا اداره خواهد شد و همچون یک تشکل، منسجم و قانونی عمل خواهد کرد. پس مراحل شکل گیری گروه در سه مرحله خواهد بود:
– یار گیری
– اجرای برنامه ها
– فرهنگ سازی
در بدو تشکیل این گروه مراحل اول و دوم پا به پای هم خواهند بود و بعد از گسترش، این جمع به مرحله سوم خواهد رسید که باز سه مرحله به موازات هم ادامه خواهند یافت. تشکیل یک همایش در روز ۱۳ آذر ماه ۱۳۸۲ به قولی کلید آغاز این جمع بود که در آخر جلسه همه شرکت کنندگان این روش را تایید کردند و ابراز کردند که مایل به فعالیت هستند. دوستانی که در این همایش شرکت داشتند از وبلاگ نویسانی بودند که به مباحث و اندیشه هایی در وبلاگ های خود می پرداختند که با هدف این همایش هم سو بودند. گروه با جمع اندکی شکل گرفت و جلسات گروه شروع به برگزاری کرد . دوستان دیگری نیز با همایش های دیگر جذب گروه خواهند شد. و دوستانی که خود مایل به همکاری هستند می توانند پیغام بدهند. امیدوارم که جوانان امروز که اکثراً در جدال با فرهنگ ناشناخته هستند، به ما ملحق شوند تا با نیروی جمع بتوانیم کاری برای فرهنگ به هم ریخته جامعه مان انجام دهیم.

 

سینا یاوریان

آذر ۱۳۸۲