روز دوم بهمن ، ” روز من ” شادباش -۲ بهمن

روز دوم بهمن ، ” روز من ” شادباش دومین روز از ماه بهمن ، “روز بهمن” یعنی “روز منش …

دیدار با خانواده امید عباسی – آتش نشان فداکار -۱۷ تیر ۹۲

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۱۷ تیر ۹۲ دیدار با خانواده امید عباسی – آتش …

آبشار ده سنگان -۲۰ اردیبهشت ۹۲

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۲۰ اردیبهشت ۹۲ آبشار ده سنگان سینا  کوه و گردش …

گزارش نهایی کمک به آسیب دیدگان زلزله اهر – ورزقان -۳ شهریور ۹۱

گزارش نهایی کمک به آسیب دیدگان زلزله اهر- ورزقان -۳ شهریور ۹۱ اریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول …

ادامه گزارش کمک به آسیب دیدگان زلزله اهر – ورزقان -۲۹ مرداد ۹۱

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۲۹ مرداد ۹۱ ادامه گزارش کمک به آسیب دیدگان زلزله …

کمک به آسیب دیدگان از زلزله اهر-ورزقان -۲۷ مرداد ۹۱

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۲۷ مرداد ۹۱ کمک به آسیب دیدگان از زلزله اهر-ورزقان …

جشن شب یلدا -۳۰ آذر ۹۰

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۳۰ آذر ۹۰ جشن شب یلدا سینا  جشن و موسیقی …

تئاتر می خواهم میوسوو را ملاقات کنم -۱۲ تیر ۹۰

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۱۲ تیر ۹۰ تئاتر می خواهم میوسوو را ملاقات کنم …

برنامه تیرگان -۱۰ تیر ۹۰

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۱۰ تیر ۹۰ برنامه تیرگان سینا  جشن و موسیقی همراهان …

برنامه دارآباد – ۲۳ اردیبهشت ۹۰

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۲۳ اردیبهشت ۹۰ دارآباد سینا کوه و گردش همراهان حاضر …