اعلام برنامه آبشار سنگان -۱ خرداد ۱۳۸۸

اعلام برنامه آبشار سنگان –۱ خرداد ۱۳۸۸  اعلام برنامه هر سال در این فصل، طبیعت، زیبایی خاصی دارد. در منطقه …

ملاقات با خانواده فائزه -۲۲ فروردین ۸۸

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۲۲ فروردین ۸۸ ملاقات با خانواده فائزه سینا ساسان بازدید …

برنامه چهارشنبه سوری پایان سال -۲۷ اسفند ۸۷

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۲۷ اسفند ۸۷ برنامه چهارشنبه سوری پایان سال ۱۳۸۷ سینا …

ویلای لواسان -۱۰ آبان ۸۷

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۱۰ آبان ۸۷ ویلای لواسان سینا  فائزه کوه و گردش …

جنگل کارا -۱۹ مهر ۸۷

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۱۹ مهر ۸۷ جنگل کارا سینا احسان کوه و گردش …

تاتر ملاقات با بانوی سالخورده -۱۱ بهمن ۸۶

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۱۱ بهمن ۸۶ تاتر ملاقات با بانوی سالخورده ناهید بردیا …

کلک چال -۵ بهمن ۸۶

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۵ بهمن ۸۶  کلک چال آرزو سمیه کوه و گردش …

نمایش فیلم دهکده -۵ بهمن ۸۶

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۵ بهمن ۸۶ نمایش فیلم دهکده پویا هدی – نگین …

تیاتر افرا -۲۱ دی ۸۶

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۲۱ دی ۸۶ تیاتر افرا ناهید نداشتیم تاتر وموسیقی همراهان …

اُپرای عروسکی مکبث -۲۲ مهر ۸۶

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۲۲ مهر ۸۶ اُپرای عروسکی مکبث ناهید تئاتر و موسیقی …