نگاهی ارسطویی به فیلم اکیرو ساخته آکیرا کوروساوا

نگاهی ارسطویی به فیلم اکیرو ساخته آکیرا کوروساوا

نگاهی ارسطویی به فیلم اکیرو ساخته آکیرا کوروساوا آکیرا کوروساوا کارگردان برجسته و فقید ژاپن، در فیلم “اکیرو” به مفهوم مقوله …

عشق یا شهوت...تعبیر عاشقانه افراد 

عشق یا شهوت…تعبیر عاشقانه افراد 

عشق یا شهوت … تعبیر عاشقانه افراد آیا تا کنون هیچ شی را عاشقانه نگریسته ای ؟ شاید بگویی آری …

چگونه می توان علم فلسفه آموخت؟

چگونه می توان علم فلسفه آموخت؟

چگونه می توان علم فلسفه آموخت؟   گفتیم علم برای فیلسوف از حیث نتایج و روش مفید است. اجازه دهید …

چگونه می توان فلسفه آموخت؟

چگونه می توان فلسفه آموخت؟

اندیشه های راسل که از چهره های شاخص فلسفه مدرن و پوزیتیویست های منطقی است در ایران کم و بیش …

درباره صادق چوبک

درباره صادق چوبک

درباره صادق چوبک صادق چوبک، در سال ۱۲۹۵ هجری خورشیدی در بوشهر بدنیا آمد. پدرش تاجر بود، اما به دنبال …

نامه چارلی چاپلین به دخترش ژرالدین

نامه چارلی چاپلین به دخترش ژرالدین

آنکه می خندد ، آنکه می گرید نامه چارلی چاپلین به دخترش ژرالدین یک متن اجتماعی و عاطفی زیباست. که …

قدرت دو دست، داستانی درباره روابط انسانها 

قدرت دو دست، داستانی درباره روابط انسانها 

قدرت دو دست، داستانی درباره روابط انسانها یکی از روزهای تابستان، کنار دریا نشسته بودم و دختر و پسر کوچکی …

ژان پل سارتر کیست؟

ژان پل سارتر کیست؟

ژان پل سارتر کیست؟ با مطالب نیک اندیشان همراه باشید.   ژان پل سارتر کیست؟ فیلسوف اگزیستانسیالیست یاروشنفکر کمونیست؟ داستان …