Man-Woman girl-Boy

گونه های یکسان ، دنیاهای متفاوت

زنان و مردان با هم متفاوت اند . هیچ یک بر دیگری برتر نیست. تنها نقطه مشترک آنها تعلق به …

girl boy friendship

در ادامه آشنایی دختر و پسر

  بسیاری از دختر و پسرهای ایرانی برای آشنایی با هم همچنان به روش قدیمی عمل می کنند. هرچند که …

Boy Girl friend

دوستی و آشنایی

    می خواهم در خصوص یکی از اندیشه هایی که در جامعه ما برقرار هستند و در عملکرد ما …

دختر و پسر

دوستی دختر و پسر ( قسمت دوم: اروپا)

  در جوامع اروپایی اگر لباس های زنان در یک قرنٍ پیش و پِیشتر رو نگاه کنیم همانند لباس های …

Girl Boy Friendship

دوستی دختر و پسر

      از من خواستن که در مورد دوستی دختر و پسر بنویسم و این خواسته کاملاً کلی بوده و …

شاه خوبان

شاه خوبان_ اندر معنای عشق

 این متن قسمتی از بخش “اندر معنای عشق” از کتاب پزشک و روح نوشته دکتر ویکتور فرانکل می باشد. عنوان …

Blood Type

گروه خونی

       در مورد خودم در رابطه با گروه خونی به نکته ای پی برده بودم که برام جالب بود. …

kindness

مهرورزی و خشونت طلبی

  خواستم توجه ها رو به موضوعی جلب کنم. توجه کردین در ایران پدرها و مادرها مقابل فرزندشون همدیگر را …