نشست های هفتگی: جبهه گیری ، پیشداوری ، یک جانبه نگری – ۲۹ شهریور ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۱ به دبیری سینا یاوریان. درباره جبهه گیری ، پیشداوری ، یک جانبه نگری صحبت کردیم .

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست ساعت ۵:۴۰ با حضور ودیعه و سینا رسمیت یافت

معرفی کتاب نداشتیم توسط :

گوینده سخن زیبا : ودیعه و سینا
با اشخاص به گونه ای رفتار کن که انگار اولین بار است که آنها را ملاقات می کنی.

همیشه کار درست را انجام دهید حتا وقتی کسی شما را نگاه نمی کند.

– بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد.
– بدون احترام عشقی وجود ندارد.
– بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد.

هرگز به کسی که به شما دروغ می گوید اعتماد نکنید ، هرگز به کسی که به شما عتماد می کند دروغ نگویید.

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع :

جبهه گیری ، پیشداوری ، یک جانبه نگری

نشست های هفتگی: رابطه عشق، عقل، منطق و عرفان – ۱۸ مرداد ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ به دبیری رضا. درباره رابطه عشق، عقل، منطق و عرفان صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست با حضور رضا، سینا و ودیعه در ساعت ۱۷:۳۰ رسمیت یافت

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : ودیعه
اگر سعی کنید یک نفر دیگر باشید فقط خودتان را تلف کرده اید
برای خودتان بایستید

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع :
رابطه عشق، عقل، منطق و عرفان

– عشق قابل تعریف نبوده و قانون مند نیست
– شادی زیر مجموعه عشق است
– عشق را می‌توان جوشش یک احساس خوشایند درونی در نظر گرفت
– عشق را از دو دیدگاه میتوان در نظر گرفت اول اینکه وابسته به موضوع نبوده و مستقلا وجود دارد و دیگر اینکه وابسته به موضوع است و تنها عشق به چیزی معنا دارد
– فرق دوست داشتن و عشق را میتوان اینگونه بیان کرد که دوست داشتن انتخابی است ولی عشق باید داده شود و این مانند فرق مفاهیم آزادی از و آزادی برای است. بطوریکه دوست داشتن چیزی خواستن و گرفتن آن است ولی عشق ورزیدن دادن یک احساس است
– عشق بر اساس حساب و کتاب عقلانی نیست ولی دوست داشتن اینگونه است
– عشق باعث بهتر شدن حال انسان میگردد
– منطق و عقل مراتب دارد و هر چه عمیق تر باشد با عشق به وحدت میرسد
– هرکسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش
– همه از خداییم و به سوی خدا میرویم
– انسان ذاتا گرایش به زیبایی دارد و مایل به یکی شدن و حل شدن در زیبایی مطلق است و این عشق است یعنی وحدت با زیبایی مطلق
درباره رابطه عشق، عقل، منطق و عرفان بحث بسیار است.
زمان پایان نشست :
بحث پیرامون رابطه عشق، عقل، منطق و عرفان در ساعت ۱۹:۳۰ به پایان رسید

برنامه نشست آینده :

نشست های هفتگی: هدف انسان در زندگی – ۴ مرداد ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۱ به دبیری رضا . درباره موضوع هدف انسان در زندگی صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست در ساعت ۱۷:۵۵ با حضور رضا، سینا، مهناز و ودیعه تشکیل گردید

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : سینا
اگر به داشته هایت راضی باشی به خواسته هایت میرسی

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع :

هدف انسان در زندگی و هدف از �
– هدف انسان در زندگی  زمانی معنا دارد که وجود خالق را باور داشته باشیم. با داشتن این باور یکی از اعتقادات درباره هدف انسان در زندگی رسیدن به کمال است
– دو دیدگاه درباره هدف انسان در زندگی میتوان مطرح کرد. یکی اینکه هدفی واحد برای تمام انسانها وجود دارد و دیگر اینکه هر انسان برای هدف مختص خود به دنیا آمده است
– دیدگاه دیگر اینست که هدفی از زندگی انسان وحود ندارد و تنها انسان از یک تجلی بوجود آمده است و این جز ذات هستی است
– دیدگاه دیگر اینست که چون انسان در این دنیا محاط است نمیتواند آنچه او را احاطه کرده است درک کند لذا هدف انسان در زندگی قابل درک نیست

زمان پایان نشست :
نشست در ساعت ۱۹:۳۰ به پایان رسید

نشست های هفتگی: پیرامون هدف از زندگی – ۲۱ تیر ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان  به تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۱ به دبیری ودیعه. پیرامون موضوع هدف از زندگی صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۵:۵۰
مهناز-ودیعه-سینا

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : –

نکات قابل ذکر :
با همراه جدید آشنا شدیم

گفت و شنود آزاد با موضوع :
هدف از زندگی

– کتاب انسان در جست و جوی معنا به معنای و هدف از زندگی می پردازد.
– خود انسان ها معنایی برای زندگی می سازند و بعد از گذشت زمان یادشان میرود که خودشان آنرا ساخته اند.(یک نظریه روان شناسی)
– هر کسی معنا و هدف از زندگی جداگانه ای از زندگی دارد.
– هر کسی با دید خودش هدف از زندگی اش را تعیین می کند.
– هدف از در این دنیا بودن چیه؟ هدف کائنات؟
– یک سری از ادم ها روزانه با شانس هدف زندگی را می سازند.یک سری دیگر برنامه ای دارند و برای هدفی کار می کنند.
– هدف های اصلی و فرعی یا دراز مدت و کوتاه مدت
– نوشتن هدف از زندگی
– هر چه ما داناتر مسئولیت پذیر تر و هوشیار تر باشیم،کائنات بهتر جلو می رود.پس هدف اینه که مسئولیت پذیر تر و هوشیار تر و … باشیم. پس در جهت ارتقائ خودم حرکت کنم تا مفید باشم.
– لقمه بزرگ تو دهن جا نمیشه.پس اهداف بزرگ را باید کوچک کوچک کرد.
– صبر.شناخت توانایی های خودمان.اعتماد به خودمان
– تاثیر اطرافیان بر هدف از زندگی ما
– لذت از هدف ها
– احساس ها هم میتوانند روی اهداف تاثیر داشته باشند.
– قانون جذب
– اولویت بندی اهداف
– این زمانی-این مکانی زندگی کن. حال را برای هدفی در آینده از دست ندهیم.
– چقدر هدفمان با زندگی الانمان سازگار است؟

زمان پایان نشست :
بحث پایان نیافت.
ساعت ۷ تمام شد

برنامه نشست آینده :
ادامه همین بحث
رضا دبیر خواهد بود

نشست های هفتگی: معرفی کتاب مامان و معنی زندگی – ۳۱ خرداد ۱۳۹۱

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ به دبیری سینا یاوریان و کمک دبیری

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست با حضور سینا، ودیعه و رضا ساعت ۵:۳۰ تشکیل شد.

معرفی کتاب  توسط : همراهان
کتاب مامان و معنی زندگی توسط همراهان معرفی شد.

نویسنده کتاب مامان و معنی زندگی اروین یالوم است.
ایشان روانشناس هستی گرا (اگزیستانسیالیست) هستند .
کتاب مامان و معنی زندگی شامل شش داستان روان درمانی است که به صورت عامیانه و جذاب مسائل روانشناسی را مطرح کرده است.
چهار داستان از این شش داستان واقعی و دو داستان دیگر بر پایه اتفاقات واقعی اما تخیلی هستند.

گوینده سخن زیبا :

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع :
کتاب مامان و معنی زندگی

مامان و معنی زندگی اسم یکی از داستان های این کتاب است.
در مقدمه کتاب مامان و معنی زندگی نویسنده تاکید می کند که باید اجازه دهیم بیماران، ما درمانگران را تعلیم دهند.

نویسنده بیان می دارد:
ابتدا طرحی چنان سترگ برای معنای زندگی ابداع کنیم که پشتوانه ی زندگی باشد. بعد تدبیری بیاندیشیمتا عمل ابداعمان را فراموش کنیم و خود را متقاعد کنیم که ما معنای زندگی را ابداع نکرده ایم بلکه آن را کشف کرده ایم.

یکی از همراهان با روش اگزیستانسیالیستی نویسنده موافق نبود.

پذیرش مشتاقانه و صادقانه مرگ اجازه می دهد زندگی را به شیوه ای غنی تر و راضی کننده تر سپری کنیم.
وقتی تو هستی مرگ نیست وقتی مرگ هست تو نیستی.

قبل از به دنیا آمدن من ، سال ها ، قرن ها ، هزاره ها گذشته است. و هزاره های دیگری هم بعد از مرگ من می گذرند.
پس می توانم زندگی ام را مانند جرقه ی درخشانی میان دو پهنه ی یکسان و وسیع تاریکی تجسم کنم: تاریکی ای که پیش از تولدم وجود داشته و تاریکی پس از مرگم.

زمان پایان نشست :
نشست ساعت ۷:۳۰ پایان یافت.

برنامه نشست آینده :
موضوع نشست آینده “هدف زندگی” خواهد بود. کتاب برای ماه آینده “جهان های هولوگرافیک ” خواهد بود.

نشست های هفتگی: حس های مختلف – ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ به دبیری رضا. درباره موضوع حس های مختلف صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست در ساعت ۱۸:۳۰ با حضور رضا و سینا و ودیعه رسمیت یافت

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : –

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : سخت ترین لذتبخش ترین و دردناک ترین

حس های مختلف

بازی با حیوانات بسیار لذت بخش است چون صادقانه و بیریا برخورد میکنند. بازی با بچه ها نیز این چنین است.
دو نفر از کنار هم بودن زمانی میتوانند لذت ببرند که در کنار هم احساس امنیت کنند
اکثریت جامعه به علت عدم رشد کافی عقلی و عاطفی نیازمند فردی میباشند تا آنها را از تنهایی برهاند بدون توجه به درک متقابل فرد از روحیات او.
کارهایی مثل حل تمرینات سخت لذت بخش است چون انسان را به چالش میکشد

زمان پایان شست :
نشست در ساعت ۱۹:۳۰ به پایان رسید

برنامه نشست آینده :
نشست بعدی بررسی کتاب مامان و معنی زندگی با دبیری سینا خواهد بود

نشست های هفتگی: پیرامون حسادت – ۳ خرداد ۱۳۹۱

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۱ به دبیری سینا و کمک دبیری

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
با حضور ودیعه ، سینا و رضا نشست در ساعت ۵:۴۰ رسمیت یافت.

معرفی کتاب نداشتیم توسط :

گوینده سخن زیبا :

نکات قابل ذکر :
بعد از صحبت های اولیه دیدار ، در مورد هدف گروه مرور داشتیم .
در این نشست در مورد هدف گروه نیک اندیشان که تمرین مواردی در جهت رشد و ارتقا خود است صحبت کردیم.
تمرین مسئولیت پذیری
تمرین انتقاد کردن و انتقاد شنیدن
تمرین هوشیاری و نظم
تمرین گوش دادن و سخن گفتن
تمرین تحمل عقاید مختلف و مخالف
در نهایت تمرین تعامل اجتماعی

لازم است در مورد روش های اجرایی رسیدن به هدف و چگونگی این تمرین ها نیز در نشست های بعدی مرور داشته باشیم.

گفت و شنود آزاد با موضوع : حسادت و غیرت – جنس مقابل
در ادامه نشست قبل که در مورد رابطه دختر و پسر بود این موضوع انتخاب شده بود که در مورد احساس حسادت یا به تعبیری غیرت و دلیل وجود این حس ها و ضرورت یا عدم ضرورت آن ها صحبت شد.

دوستان اشاره داشتند که غیرت بیشتر مردانه و حسادت بیشتر زنانه است.
اغلب اوقات غیرت ، خشونت را در بر دارد.
غیرت از آموخته های ذهنی ناشی می شود اما حسادت از احساس.
حسادت بیشتر از احساس عدم امنیت برای از دست دادن مالکیت ناشی می شود.

زمان پایان نشست :
نشست ساعت ۷:۳۰ پایان یافت.

برنامه نشست آینده :
نشست بعد رضا دبیر خواهد بود.
موضوع نشست بعد متعاقب تعیین خواهد شد.

نشست های هفتگی: ارتباط دختر و پسر – ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ به دبیری ودیعه. درباره ارتباط دختر و پسر صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۵:۵۰ شروع شد
همراهان: سینا یاوریان – ودیعه – رضا
تولد سینا رو جشن گرفتیم

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : ودیعه
من زنم و به همان اندازه از هوا سهم می برم که ریه های تو!
درد آور است که من آزاد نباشم تا تو به گناه نیفتی
قوس های بدنم بیشتر از افکارم به چشم هایت می آیند
تاسف بار است که باید لباس هایم را به میزان ایمان تو تنظیم کنم
زنده یاد ” سیمین دانشور ”

نکات قابل ذکر :
سخن زیبا به مناسبت روز زن انتخاب شده بود

گفت و شنود آزاد با موضوع : ارتباط دختر و پسر
– آیا ارتباط دختر و پسر نوعی استفاده از جنسیت برای کسب پول و مقام
– محدودیت های جامعه باعث چشم چرانی- سرکوب احساسات و عدم رشد عقلی و … شده است
– آموزش های غلط هم تاثیر گذار بوده
– آقایون : با خانوما نمی دونیم چی کار کنیم!
– آقایون : نمی دونیم دخترا چی می خواهند!
– چون درباره ارتباط دختر و پسر آموزش نداریم نمی دونیم چطور با هم رفتار کنیم
– دو جنس کاملا با هم متفاوت هستند باید اینرو بشناسیم و بپذیریم
– بلوغ جنسی-عاطفی-ذهنی-مالی در ایجاد ارتباط سالم موثرند
– تک تک افراد جامعه باید رشد کنند تا بعد بتوانند با شخص دیگری زندگی کنند
– زندگی تا ۴ سال با یه نفر و بعد با نفر بعدی و همین طور ادامه دارد
– زن نو کن ای دوست هر نو بهار
– ارتباط با بیش از یک نفر –> تفریح و لذت
– عشق یعنی هورمون
– عشق یا هر انرژی ای در کل کاینات تاثیر میگذاره
– عشق تجربه یکی شدنه
– گرایش به زیبایی و نسبی بودن زیبایی

زمان پایان نشست :
۷:۴۰

برنامه نشست آینده :
کتاب اردیبهشت ماه ” مامان و معنی زندگی ” را داریم
نشست بعدی در ۳ خرداد خواهد بود.

نشست های هفتگی: جلسه مواجهه با خود – ۳۰ فروردین ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ به دبیری رضا . درباره موضوع مواجهه با خود صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست در ساعت ۱۷:۳۰ با حضور سینا یاوریان، علی و رضا شروع شد و چند دقیقه بعد ودیعه و فرشته نیز به جمع پیوستند

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : –

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : جلسه مواجهه با خود
موضوع مواجهه با خود بسیار جالب است و جای بحث دارد. علی شروع کننده بحث بود و از خود و مشکلات خودش صحبت کرد. همچنین فرشته، ودیعه و سینا به اظهار نظر درباره مسائل مطرح شده پرداختند.
در ادامه ودیعه و رضا نیز به ترتیب درباره خودشان صحبت کردند و دیگر دوستان نیز اظهار نظرهای خود را مطرح کردند.
بعد از صحبن راجع به مواجهه با خود ، از ساعت ۱۹ با بحث درباره مردان و زنان، تفاوتها و روابط آنها برگزار گردید. سینا نظریه‌های کارن هورنای و یونگ را در باره زنان و مردان مطرح کرد. علی نیز به نقش فرهنگ در روابط و رفتارهای متقابل زنان و مردان اشاره نمود. به اعتقاد ودیعه قضاوت در جامعه ما درباره زنان و رفتار آنها منفی است.

زمان پایان نشست :
بحث در باره روابط زنان و مردان نا تمام ماند و نشست تا ساعت ۱۹:۳۰ ادامه داشت

برنامه نشست آینده :
با نظر دوستان تصمیم گرفته شد در نشست بعدی به ادامه بحث درباره تفاوتها و روابط زنان و مردان در جامعه پرداخته شود. دبیر نشست بعد سینا خواهد بود

نشست های هفتگی: نسبیت در اخلاق – ۲۳ فروردین ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۱ به دبیری ودیعه. درباره نسبیت در اخلاق صحبت کردیم و نکاتی بیان شد.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۵:۳۰ شروع شد.
ودیعه – رضا – سینا – علی – فرشته
فرشته عضو جدید است

معرفی کتاب علوم انسانی گستره شناخت ها توسط : علی
اثر ژان فرانسوا دورتیه
ابتدا تاریخ و فلسفه و روان شناسی و جامعه شناسی وجود نداشتند. کم کم به وجود آمدند و بعد نیز شاخه هایی به آنها اضافه شد.

گوینده سخن زیبا : علی
شعری از پابلو نرودا

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع :
نسبیت در اخلاق

– انسان حیوانی اجتماعی است و برای بقای اجتماعی از برخی علایق و امیال می گذرد.اخلاق هم پایه این قوانین اجتماعی است وچیزی است که بر سرش توافق شده
-آن چیزی اخلاقی است که قابل تعمیم باشد.آن چه برای خود می پسندی برای بقیه هم بپسند
-آیا اخلاق قابل سنجش با متر است؟مثلا دروغ بسته به شرایط آدم و زمان و مکان و … است؟
-چون شخصیت بر اساس ژنتیک و خانواده و …فرق می کند، پس اخلاق متفاوت غیر قابل پیش بینی است
-وقتی کسی دروغ می گوید، بخشی از جهان را به قتل می رساند
-دروغ مصلحتی برای برقراری عدالت و جلوگیری از قتل یک بی گناه مجاز است
-سوء استفاده از این موضوع به نفع خود آدم
-خدایا سرزمین مرا از سیل، جنگ و دروغ محفوظ بدار
-کسی یک سری نظرات و عقاید داشته و بعدها دیگران آنرا تبدیل به مذهب کرده و او را تبدیل به خدا کرده اند
-اگر هدف از اخلاق انسان باشد، پس می تواند نسبی باشد.همه اخلاق کاملا وابسته به دانش فرد است
-همونی که هستی باش. دروغ نگو
-اخلاق برای هر فرد متفاوته. نسبیت در اخلاق این نکته رو میگه.
-آدم ها برداشت های متفاوت از یک مرجع اخلاق دارند
-اصالت نفس=خودم.سوء استفاده از همه چیز به نفع خودم
-انتخاب مرجع عالم(کیهان).دنیا در حال انبساط است و ما هم باید انبساط پیدا کنیم.دروغ در جهت عکس انبساط است.جهل می آفریند
-چون همه به هم وصلیم،اگه همه رو دوست داشته باشیم، ارتباطمان با کائنات وصل می شود
-اثر پروانه ای
درباره نسبیت در اخلاق می توان خیلی بیشتر از اینها نکته گفت.

زمان پایان نشست :
۷:۳۰

برنامه نشست آینده :
رضا دبیر خواهد بود
encounter group خواهیم داشت
کتاب ماه هم ” مامان و معنی زندگی” اثر اروین یالوم است.