نشست های هفتگی: جبهه گیری ، پیشداوری ، یک جانبه نگری – ۲۹ شهریور ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۱ به دبیری سینا یاوریان. درباره جبهه گیری ، پیشداوری ، یک جانبه نگری صحبت کردیم .

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست ساعت ۵:۴۰ با حضور ودیعه و سینا رسمیت یافت

معرفی کتاب نداشتیم توسط :

گوینده سخن زیبا : ودیعه و سینا
با اشخاص به گونه ای رفتار کن که انگار اولین بار است که آنها را ملاقات می کنی.

همیشه کار درست را انجام دهید حتا وقتی کسی شما را نگاه نمی کند.

– بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد.
– بدون احترام عشقی وجود ندارد.
– بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد.

هرگز به کسی که به شما دروغ می گوید اعتماد نکنید ، هرگز به کسی که به شما عتماد می کند دروغ نگویید.

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع :

جبهه گیری ، پیشداوری ، یک جانبه نگری

نشست های هفتگی: رابطه عشق، عقل، منطق و عرفان – ۱۸ مرداد ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ به دبیری رضا. درباره رابطه عشق، عقل، منطق و عرفان صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست با حضور رضا، سینا و ودیعه در ساعت ۱۷:۳۰ رسمیت یافت

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : ودیعه
اگر سعی کنید یک نفر دیگر باشید فقط خودتان را تلف کرده اید
برای خودتان بایستید

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع :
رابطه عشق، عقل، منطق و عرفان

– عشق قابل تعریف نبوده و قانون مند نیست
– شادی زیر مجموعه عشق است
– عشق را می‌توان جوشش یک احساس خوشایند درونی در نظر گرفت
– عشق را از دو دیدگاه میتوان در نظر گرفت اول اینکه وابسته به موضوع نبوده و مستقلا وجود دارد و دیگر اینکه وابسته به موضوع است و تنها عشق به چیزی معنا دارد
– فرق دوست داشتن و عشق را میتوان اینگونه بیان کرد که دوست داشتن انتخابی است ولی عشق باید داده شود و این مانند فرق مفاهیم آزادی از و آزادی برای است. بطوریکه دوست داشتن چیزی خواستن و گرفتن آن است ولی عشق ورزیدن دادن یک احساس است
– عشق بر اساس حساب و کتاب عقلانی نیست ولی دوست داشتن اینگونه است
– عشق باعث بهتر شدن حال انسان میگردد
– منطق و عقل مراتب دارد و هر چه عمیق تر باشد با عشق به وحدت میرسد
– هرکسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش
– همه از خداییم و به سوی خدا میرویم
– انسان ذاتا گرایش به زیبایی دارد و مایل به یکی شدن و حل شدن در زیبایی مطلق است و این عشق است یعنی وحدت با زیبایی مطلق
درباره رابطه عشق، عقل، منطق و عرفان بحث بسیار است.
زمان پایان نشست :
بحث پیرامون رابطه عشق، عقل، منطق و عرفان در ساعت ۱۹:۳۰ به پایان رسید

برنامه نشست آینده :

نشست های هفتگی: پیرامون حسادت – ۳ خرداد ۱۳۹۱

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۱ به دبیری سینا و کمک دبیری

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
با حضور ودیعه ، سینا و رضا نشست در ساعت ۵:۴۰ رسمیت یافت.

معرفی کتاب نداشتیم توسط :

گوینده سخن زیبا :

نکات قابل ذکر :
بعد از صحبت های اولیه دیدار ، در مورد هدف گروه مرور داشتیم .
در این نشست در مورد هدف گروه نیک اندیشان که تمرین مواردی در جهت رشد و ارتقا خود است صحبت کردیم.
تمرین مسئولیت پذیری
تمرین انتقاد کردن و انتقاد شنیدن
تمرین هوشیاری و نظم
تمرین گوش دادن و سخن گفتن
تمرین تحمل عقاید مختلف و مخالف
در نهایت تمرین تعامل اجتماعی

لازم است در مورد روش های اجرایی رسیدن به هدف و چگونگی این تمرین ها نیز در نشست های بعدی مرور داشته باشیم.

گفت و شنود آزاد با موضوع : حسادت و غیرت – جنس مقابل
در ادامه نشست قبل که در مورد رابطه دختر و پسر بود این موضوع انتخاب شده بود که در مورد احساس حسادت یا به تعبیری غیرت و دلیل وجود این حس ها و ضرورت یا عدم ضرورت آن ها صحبت شد.

دوستان اشاره داشتند که غیرت بیشتر مردانه و حسادت بیشتر زنانه است.
اغلب اوقات غیرت ، خشونت را در بر دارد.
غیرت از آموخته های ذهنی ناشی می شود اما حسادت از احساس.
حسادت بیشتر از احساس عدم امنیت برای از دست دادن مالکیت ناشی می شود.

زمان پایان نشست :
نشست ساعت ۷:۳۰ پایان یافت.

برنامه نشست آینده :
نشست بعد رضا دبیر خواهد بود.
موضوع نشست بعد متعاقب تعیین خواهد شد.

نشست های هفتگی: ارتباط دختر و پسر – ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ به دبیری ودیعه. درباره ارتباط دختر و پسر صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۵:۵۰ شروع شد
همراهان: سینا یاوریان – ودیعه – رضا
تولد سینا رو جشن گرفتیم

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : ودیعه
من زنم و به همان اندازه از هوا سهم می برم که ریه های تو!
درد آور است که من آزاد نباشم تا تو به گناه نیفتی
قوس های بدنم بیشتر از افکارم به چشم هایت می آیند
تاسف بار است که باید لباس هایم را به میزان ایمان تو تنظیم کنم
زنده یاد ” سیمین دانشور ”

نکات قابل ذکر :
سخن زیبا به مناسبت روز زن انتخاب شده بود

گفت و شنود آزاد با موضوع : ارتباط دختر و پسر
– آیا ارتباط دختر و پسر نوعی استفاده از جنسیت برای کسب پول و مقام
– محدودیت های جامعه باعث چشم چرانی- سرکوب احساسات و عدم رشد عقلی و … شده است
– آموزش های غلط هم تاثیر گذار بوده
– آقایون : با خانوما نمی دونیم چی کار کنیم!
– آقایون : نمی دونیم دخترا چی می خواهند!
– چون درباره ارتباط دختر و پسر آموزش نداریم نمی دونیم چطور با هم رفتار کنیم
– دو جنس کاملا با هم متفاوت هستند باید اینرو بشناسیم و بپذیریم
– بلوغ جنسی-عاطفی-ذهنی-مالی در ایجاد ارتباط سالم موثرند
– تک تک افراد جامعه باید رشد کنند تا بعد بتوانند با شخص دیگری زندگی کنند
– زندگی تا ۴ سال با یه نفر و بعد با نفر بعدی و همین طور ادامه دارد
– زن نو کن ای دوست هر نو بهار
– ارتباط با بیش از یک نفر –> تفریح و لذت
– عشق یعنی هورمون
– عشق یا هر انرژی ای در کل کاینات تاثیر میگذاره
– عشق تجربه یکی شدنه
– گرایش به زیبایی و نسبی بودن زیبایی

زمان پایان نشست :
۷:۴۰

برنامه نشست آینده :
کتاب اردیبهشت ماه ” مامان و معنی زندگی ” را داریم
نشست بعدی در ۳ خرداد خواهد بود.

نشست های هفتگی: ماه رمضان و فرهنگ روزه داری – ۵ مرداد ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۰ به دبیری ودیعه. درباره کمونیسم صحبت شد و موضوع بحث ماه رمضان بود.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۵:۴۰ شروع شد
سینا – ودیعه – فرنوش – کیارش- رزا
موسی مهمانمان بود.

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : کیارش
کیارش به مدت ۲۰ دقیقه درباره کمونیسم برایمان صحبت کرد و سعی کرد توضیحاتی بدهد. او اشاره کرد که این مدت برای معرفی کمونسیم بسیار کم است و باید برای آشنایی با آن چند جلد کتاب خواند.
کمونیسم: یک ساختار اجتماعی – سیاسی که جامعه ای بدون طبقه و بدون هیات حاکم دارد. از ویژگی های آن سازمانی اجتماعی و ضد دولت گرایی است. به حذف مالکیت خصوصی می پردازد و شاخه ای از سوسیالیسم است. ایدئولوژی هم ندارد.
کومون اولیه شکل اولیه سازمان اجتماعی است.
مارکس برای اولین بار کمونیسم را به صورت علمی بررسی کرده است. هنوز در دنیا نظر مارکس اتفاق نیفتاده است.
مزدک و مانی اشاره هایی به کمونیسم دارند و …

نکات قابل ذکر :
صحبت موسی و جواب گویی به سوالات همراهان را داشتیم. به همین خاطر وقت جلسه تا ۸ تمدید شد.
– پیشنهاد کردند : درباره مسایل انفعالی، قراردادی و اعتباری در جلسات صحبت نشود.
– ۵۰ درصد سوال باید برای سوال کننده روشن باشد یعنی سوال مستدل باشد.
– این همه به دنبال علم می روم که بفهمم چقدر نمی دانم.
– … به یادتان می آورم تا بدانید که زیباترین منش آدمی، محبت اوست، پس محبت کنید، چه به دوست، و چه به دشمن، که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست …
– سقراط پدر فلسفه: هر آنچه زیباست، دشوار است.
– کتابت سایه نفس است.
– “خودت، خودت را بشناس” در راستای چگونه زیستن.
– بیل و کلنگ را دست مخاطب می دهم. چاه کن نیستم.

گفت و شنود آزاد با موضوع : ماه رمضان و فرهنگ روزه داری
– رمضان یک ماه قمری است که قبل از اسلام هم وجود داشته است.
– یک تعریف از روزه: از طلوع تا غروب نخورند و ننوشند. تذهیب نفس هم دارد.
– فرهنگ روزه داری- برخورد با روزه خواران- روش های اجباری
– از نظر علمی بعضی می گویند، روزه برای بدن مضر است. برخی نیز اشاره کردند که خیر، از نظر تجربی بعد از رمضان احساس سبکی جسمانی دارند.
– ترک عادت با روزه
– ۱ وعده کمتر غذا بخوریم و آن را به افراد نیازمند بدهیم.
– اشاره به هند که هر کسی عقیده شخصی خودش را دارد و به راحتی کنار هم زندگی می کنند.
– فشار جسمی ناشی از روزه ممکن است از نظر روانی هم ما را به هم ریزد. اما از نظر روحی آرامش بخش است. و برای سلامتی مفید
– مساله جسمی تحت تاثیر مسایل اعتقادی است و افرادی که با اعتقاد روزه می گیرند، رفتار بهتری هم پیدا می کنند.
– روزه گرفتن در ماه رمضان عادت شده و چون بدون اعتقاد می گیرند، بد اخلاق می شوند و دعوا می کنند و …
– اثر خوب ناشی از اعتقاد: مثلا اگر کم کاری بکنم یا دروغ بگویم یا غیبت بکنم، باطل می شود، پس رفتارم بهتر می شود.
– در بین النحرین در ماه هایی که ماده غذایی خاصی کم می شد، روزه آن ماده غذایی را می گرفتند.
– در فصلی که شکار حیوانات نسل آن ها را تحدید می کرد، روزه گوشت می گرفتند.
– شاید چون در عربستان چیز زیادی برای خوردن پیدا نمی شده، با یک ماه غذای کم خوردن ، مقداری غذا پس انداز می شده و …
– شاید دلیل احساس خوبی که در ماه رمضان از لحاظ روحی حس می شود، این است که چون چیزی خورده نمی شود، بی حال می شوید و با صدای آرام صحبت می کنید و متواضع می شوید و …
– تحمیل عقیده خود به دیگران درست نیست.
– برعکس انتظار، مصرف مواد غذایی در ماه رمضان بیشتر می شود.
– در اثر خوردن ناگهانی غذا در افطار بدن صدمه می بیند.
– توی قطب شمال که روزها بسیار طولانی می شود، چه کنند.
– احکامی که با زمان و مکان عوض می شوند.
– احکام ثانویه فقط با زمان عوض می شموند نه با مکان.

زمان پایان نشست :
ساعت ۸:۱۰ تمام شد.

برنامه نشست آینده :
درباره شعر “تو به آرامی آغاز به مردن می کنی …” از “پابلو نرودا” که موسی برایمان آورده بودند، صحبت خواهیم کرد.
کیارش دبیر خواهد بود.

نشست های هفتگی: ارزش یک روز زندگی – ۱۵ تیر ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۰ به دبیری سینا . درباره ارزش یک روز زندگی صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
ساعت ۵:۳۰ با حضور کیارش ، ودیعه ، مرتضا ، سینا و رزا نشست رسمیت یافت

معرفی کتاب توسط :

گوینده سخن زیبا : سینا
شاید دلیل آنکه به چیزی که می خواهیم دست نمی یابیم آن باشد که هنوز لیاقت آن را کسب نکرده ایم.

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : ارزش یک روز زندگی
این موضوع پیشنهاد مرتضا بود که شروع گفت و شنود توضیحی در مورد پیشنهاد خود داد و در ادامه همراهان نظرات خود را بیان داشتند.
– روزمان را چگونه بگذرانیم؟
– سخت نگیریم.
– احساس خوب و رضایت خاطر به خود فرد بستگی دارد.
– با تجربه بیشتر و سن بالاتر از مسائل کمتری ناراحت می شویم.
– برنامه ریزی به معنی زندگی ماشینی !
– هدف گذاری های کوچک و بزرگ انجام دهیم.
– اگر خوشی خود را مشروط کنیم خوشی محدود می شود.
– کارها را بدون دغدغه و با آرامش انجام دهیم. ارزش یک روز زندگی خیلی بیشتر از اینهاست.
– نیاز به دریافت آرامش ( استراحت) ، کاتالیزوری مثل مسافرت برای شارژ دوباره لازم است.
– شاد بودن و فرار از غم و اندوه
– آیا نوزاد هنگام تولد شاد است یا غمگین. آیا ارزش یک روز زندگی را درک می کند
– کمک به همنوع روشی مهم برای افزایش ارزش یک روز زندگی
– جهت دار بودن زندگی برای پیشرفت کمک می کند.
– هرم نیازهای مازلو بررسی شد.

زمان پایان نشست :
ساعت ۷ پایان گفت و شنود اعلام شد و در مورد موضوع نشست آینده و مسائل دیگر تا پایان نشست در ساعت ۷:۳۰ صحبت و نظرخواهی شد.

برنامه نشست آینده :
برای نشست آینده کیارش توضیح در مورد سوسیالیسم و دبیری نشست را به عهده گرفت.
به پیشنهاد همراهان ، موضوع گفت و شنود حول تاتر ” می خواهم آقای میوسوو را ملاقات کنم” خواهد بود.

نشست های هفتگی: احترام به همدیگر – ۸ تیر ۱۳۹۰

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۰ به دبیری ودیعه و کمک دبیری –

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۵:۳۰
سینا – ودیعه – رزا

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : رزا
داستایوسکی از تنها چیزی که می هراسد این است که شایستگی رنج کشیدن را نداشته باشد.

کمی درباره این سخن صحبت کردیم و نظراتمان را گفتیم.

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : احترام به همدیگر
– اصلا احترام چی هست؟
– یک راه: در برخورد با هر کسی رعایت کنیم که از چه مسایلی ناراحت می شود.
– آزادی داریم در حدی که به دیگران آسیبی نرسد. حالا چه کسی این آسیب را تعریف می کند؟
– ضرب المثل: در روم مثل رومی ها رفتار کن
– پس برای آسیب نزدن باید دوست مان را بشناسیم که بدانیم چه افکاری دارد. پس شناخت دوست مان نوعی احترام است.
– اگر خیلی مراعات کنیم، پس چه طور چیزی را به دوست مان یاد بدهیم؟
– نظر گفتن با تحمیل نظر خیلی فرق می کند.
– روش بیان صحیح را یاد بگیریم. مثل کتاب ” هیچ کس کامل نیست”
– ” دید ” مهمه. یعنی طرف مقابل هم گوش شنوا دارد یا نه؟
– رعایت احترام یعنی سعی در شناخت. یعنی حتی اگر نتوانی، سعی هم که بکنی، نوعی شناخت است.
– پس در نظر بگیریم که با چه کسی در حال صحبت هستیم و رعایتش را بکنیم.
– بعضی اوقات من متوجه نیستم که رعایت احترام دیگران را نمی کنم، پس طرف مقابل اگر ناراحت شد باید بگوید.
– بعضی ها وقتی ناراحت می شوند چیزی نمی گویند و فقط می روند. چون فقط برداشت خود را درست می دانند و جایی برای توضیح نمی گذارند.
– انواعی از آن در جامعه رعایت می شوند مثل کوچک تر بزرگ تری و ..
– احترا م باید انسانی باشد و بر پایه مواظبت کردن
– برای حفاظت از افراد مسن که مثل بچه ها می شوند، باید یک سری مسایل را رعایت کرد.
– احترام به سنت ها (شرکت در مراسم ختم و شام وناهار آن) بستگی به فرهنگ ها دارد.
– احترا م اجباری به رییس و …

زمان پایان نشست :
۷:۰۵

برنامه نشست آینده :

نشست های هفتگی: پیرامون تقویت اراده – ۱۸ خرداد ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ به دبیری سینا . درباره موضوع تقویت اراده صحبت کردیم و به جدول کارهای فوری و ضروری اشاره شد.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
با حضور مریم ، ودیعه ، سینا ، مونا ، رزا نشست ساعت ۵:۳۰ به دبیری سینا برگزار شد.

معرفی کتاب تو همه اندیشه ای توسط : سینا
این کتاب نوشته داگ هوپر برگردان مهدی قراچه داغی هست.
هر فصل کوتاه این کتاب نکته قابل ملاحظه ای دارد که با تعمق در آنها می توان زندگی خود را متحول کرد.
نکاتی چند:
– همه سعی می کنیم مطابق انتظارات دیگران ظاهر شویم ! چه مثبت باشد چه منفی.
– اشخاص با توجه به برداشتی که شما از خود دارید نسبت به شما واکنش نشان می دهند.
– نباید از نتیجه ای که به دست می آوریم متعجب شویم زیرا ایمان داریم که اتفاق خواهد افتاد.
– به جای توجه به مسائل به راه حل ها تمرکز کنیم.
– دلسوزی به حال خود را کنار بگذاریم.
– رسیدن به آزادی بدون نظم و ترتیب شخصی امکان پذیر نیست.

گوینده سخن زیبا : رزا
یک جمله از کتاب آرامش گوسفندی

بعد از یک روز سخت خیساندن خود در وان حمام آرامش بخش است.

نکات قابل ذکر :
از طرف گروه نیک اندیشان کتاب مدیریت زمان و یک دفترچه به جهت تبریک مسئولیت پذیری به رزا تقدیم شد.

گفت و شنود آزاد با موضوع : تقویت اراده
در جهت تقویت اراده همراهان مطالعاتی را انجام داده بودند و برای این نشست با آمادگی حضور یافته بودند.

مواردی چند در جهت تقویت اراده که همراهان بیان داشتند:

– توجه به نقاط مثبت تقویت اراده
– تلقین به خود
– ایمان
– مقایسه نکردن خود با دیگران
– ایجاد شوق و علاقه در خود
– برنامه ریزی منظم
– انتخاب دوستانی با اراده قوی
– ورزش منظم و مستمر
– جایزه به خود (تشویق)
– محرومیت به خود ( تنبیه )
– در نظر گرفتن توانایی های خود(واقع بین بودن)
– همه کار شدنی است
– استقامت ، پشتکار ، پیگیری
– دوری از ترس
– تمرکز حواس
– شروع از کارهای کوچکتر
– تقسیم کارهای بزرگ به کارهای کوچک تر
– اولویت بندی کارها

در این نشست در مورد جدول کارهای فوری و ضروری از کتاب هفت عادت مردمان موثر برای تقویت اراده صحبت شد.
اشاره شد که خواسته ها و نیازها دسته بندی گردند و در این راستا هرم نیازهای دکتر مزلو بررسی شد.

زمان پایان نشست :
پایان نشست با تعیین موضوع نشست بعد در ۷:۳۰ پایان یافت.

برنامه نشست آینده :
نشست بعد به زبان انگلیسی خواهد بود و در مورد مسافرت گفت و شنود خواهیم داشت.

 

نشست های هفتگی: کتاب تو همه اندیشه ای – تقویت اراده – ۱۸ خرداد ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ به دبیری سینا . درباره تقویت اراده بحث کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
با حضور مریم ، ودیعه ، سینا ، مونا ، رزا نشست ساعت ۵:۳۰ به دبیری سینا برگزار شد.

معرفی کتاب تو همه اندیشه ای توسط : سینا
این کتاب نوشته داگ هوپر برگردان مهدی قراچه داغی هست.
هر فصل کوتاه این کتاب نکته قابل ملاحظه ای دارد که با تعمق در آنها می توان زندگی خود را متحول کرد.
نکاتی چند:
– همه سعی می کنیم مطابق انتظارات دیگران ظاهر شویم ! چه مثبت باشد چه منفی.
– اشخاص با توجه به برداشتی که شما از خود دارید نسبت به شما واکنش نشان می دهند.
– نباید از نتیجه ای که به دست می آوریم متعجب شویم زیرا ایمان داریم که اتفاق خواهد افتاد.
– به جای توجه به مسائل به راه حل ها تمرکز کنیم.
– دلسوزی به حال خود را کنار بگذاریم.
– رسیدن به آزادی بدون نظم و ترتیب شخصی امکان پذیر نیست.

گوینده سخن زیبا : رزا
یک جمله از کتاب آرامش گوسفندی

بعد از یک روز سخت خیساندن خود در وان حمام آرامش بخش است.

نکات قابل ذکر :
از طرف گروه نیک اندیشان کتاب مدیریت زمان و یک دفترچه به جهت تبریک مسئولیت پذیری به رزا تقدیم شد.

گفت و شنود آزاد با موضوع : تقویت اراده
در جهت تقویت اراده همراهان مطالعاتی را انجام داده بودند و برای این نشست با آمادگی حضور یافته بودند.

مواردی چند در جهت تقویت اراده که همراهان بیان داشتند:

– توجه به نقاط مثبت تقویت اراده
– تلقین به خود
– ایمان
– مقایسه نکردن خود با دیگران
– ایجاد شوق و علاقه در خود
– برنامه ریزی منظم
– انتخاب دوستانی با اراده قوی
– ورزش منظم و مستمر
– جایزه به خود (تشویق)
– محرومیت به خود ( تنبیه )
– در نظر گرفتن توانایی های خود(واقع بین بودن)
– همه کار شدنی است
– استقامت ، پشتکار ، پیگیری
– دوری از ترس
– تمرکز حواس
– شروع از کارهای کوچکتر
– تقسیم کارهای بزرگ به کارهای کوچک تر
– اولویت بندی کارها در تقویت اراده بسیار مهم است.

در این نشست در مورد جدول کارهای فوری و ضروری از کتاب هفت عادت مردمان موثر صحبت شد.
اشاره شد که خواسته ها و نیازها دسته بندی گردند و در این راستا هرم نیازهای دکتر مزلو بررسی شد.

زمان پایان نشست :
پایان نشست با تعیین موضوع نشست بعد در ۷:۳۰ پایان یافت.

برنامه نشست آینده :
نشست بعد به زبان انگلیسی خواهد بود و در مورد مسافرت گفت و شنود خواهیم داشت.

نشست های هفتگی: بحث درباره روابط – ۱۱ خرداد ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ به دبیری ودیعه . درباره روابط صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۶:۰۰ شروع کردیم و همه همراهان به موقع حاضر بودند.
همراهان به ترتیب حضور: زرا – مریم – مونا – ودیعه – سینا
نکته قابل ذکر این که: دو همراه جدید داشتیم.

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : سینا
Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.
If you don’t stand for one thing you will fall for anything.

نکات قابل ذکر :
ابتدا قرار بود که همین موضوع روابط رو به انگلیسی صحبت کنیم که چون همراهان جدیدمان از این موضوع خبر نداشتند، تصمیم گرفتیم که به فارسی صحبت کنیم.
به همین دلیل هم سخن زیبایمان انگلیسی انتخاب شده است.

گفت و شنود آزاد با موضوع : روابط
قبل از این نشست، یک نشست با همین موضوع روابط به انگلیسی با حضور سه نفر از همراهان داشتیم که ابتدا مروری بر آن شد. مراحل نیاز به ارتباط – ایجاد – نگهداری.
– دو هم جنس هم نیاز دارند که با هم ارتباط داشته باشند، مثل دو غیر هم جنس
– عدم برقراری ارتباط با مشکلات شخصیتی رایطه دو طرفه دارد.
– اگر با جنس مخالف ارتباط نداشته باشیم، نمی میریم. بایدی در کار نیست.
– ارتباط یه جور نیازه و اگه برآورده نشود ممکن است به افسردگی و … بیانجامد.
– به ارتباطی علاوه بر پدر و مادر و خواهر و برادر و دوستان هم جنس نیاز داریم.
– این ها هر کدام جای خودشان را دارند.
– عملا در زدگی مجبوریم جایگزینی برای این ها داشته باشیم.
– نمی توان جایگزینی پیدا کرد.
– مجبوریم گاهی کپی برابر اصل را بپذیریم.
– مساله وقتی پیش می آید که کسی که می خواستیم، مثل قبل دیگر حضور ندارد. مثل مرگ یا جدایی
– یادمان باشد که ۹۰ درصد یک قضیه را دید ما به آن تشکیل می دهد و ۱۰ درصد آنرا مساله واقعی در بر می گیرد.
– حد ارتباط با جنس مخالف چیه؟
۱-حد نداره
۲-بستگی به شرایط محیطی و فرهنگی داره
۳-به افراد بستگی داره
۴-محدود به عدم آسیبه
– دید ها (پندار) و عکس العمل ها (رفتار) فرق دارند
– از پایان اغاز کنیم.
– اگر زیادی پایان را ببینیم استرس می گیریم و شاید ادامه ندیم.
– یا به فکر گذشته هستیم یا آینده
– چطور آسیب ها را کاهش دهیم؟
– ما بر اساس دانسته های حالمان تصمیم می گیریم. با رشد بیشتر دانسته هایمان اضافه می شوند.
– مشخص کنیم که از روابط چه هدفی داریم. و دروغ نگوییم.
– با به هم خوردن یک رابطه، اگر ارتباط فرد با خانواده اش مناسب باشد، جایگزینی راحت تر انجام می شود.
– محدودیت های جامعه باعث بیشتر شدن احساس نیاز به جنس مخالف می شود.
– در یک جامعه که هیچ اموزشی نسبت به جنس مخالف داده نشده، پس شناخت نیست. به علت جدایی کنجکاوی هم هست.و این دو کشش را چند برابر می کند.
– آگاهی و شناخت از طرف مقابل برای جلوگیری از آسیب و روابط غلط لازم است.
– دانش – فرهنگ – ظاهر فرد مقابل
– خیابانی نباشد ولی در کنار هم جلو بروند مثل همکار یا هم کلاسی و …(شناخت طولانی مدت غیر هدف دار)
– چون محیطی برای آشنایی نیست، پسرها آشنایی در خیابان را پذیرفته اند ولی دخترها خیر
– نه خیر دخترها هم پذیرفته اند.
– اگر خودت را با یک نفر محدود کنی، زندگی ات را باخته ای: یه روانشناس گفته
– نگهداری رابطه:
۱- پرهیز از بدفهمی. برای روابط بهتر منظورت را واضح بگو و سعی کن منطور واقعی فرد را بفهمی.
۲- شناخت از جنس مخالف. مثلا کتاب بخوانیم
۳- صبور باشیم. هم برای شناخت جنس مخالف هم خصوصیات فرد مقابل تا روابط بهتری داشته باشیم.

زمان پایان نشست :
۷:۳۵ پایان یافت.

برنامه نشست آینده :
راه های تقویت اراده